Terug naar de homepage

Nuttige downloads
Formulieren
Werkwijze AOV
Koopsompolissen
Verdere dienstverlening
    Wat is retourprovisie?    Wat en wie is MedFinD?    Voor wie is MedFinD?    Neem contact op
Printervriendelijke versie afdrukken.

Werkwijze AOV Advisering

Inleiding 
Door middel van ons dienstverleningsdocument hebben wij u in het algemeen geïnformeerd over onze dienstverlening en werkwijze bij de totstandkoming van onze adviezen. Onderstaand vatten wij in het kort onze werkwijze samen waarmee wij voldoen aan de wettelijke eisen die aan AOV advisering worden gesteld.

De rol van de adviseur bij de totstandkoming van het AOV advies.
Het adviseren van een ondernemer over een arbeidsongeschiktheidsverzekering  valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Vanaf 1 januari 2014 heeft een adviseur bovendien een vergunning nodig voor het adviseren en bemiddelen in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De adviseurs van MedFinD hebben persoonlijk de benodigde vergunning en hebben ruime ervaring in het adviseren, beheren en begeleiden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Advies aan de medisch specialist
U kunt als medisch specialist een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten, ook kunt u ervoor kiezen de bestaande verzekering aan te passen. In beide gevallen kunt u ons inschakelen om u van advies te voorzien. Wij hebben voor dat wij advies kunnen geven veel informatie nodig over uw onderneming, de financiële positie en de doelstellingen, de risicobereidheid en de kennis en ervaring van u als medisch specialist. Relevante informatie over uw onderneming is bijvoorbeeld ook de te verwachten financiële ontwikkelingen in de toekomst. Op basis van deze informatie kunnen wij u een advies geven. Wij richten ons klantprofiel dan ook in op basis van de gegevens die wij van u ontvangen.

Wanneer valt ons advies onder de Wft?
De Wft stelt inhoudelijke eisen aan de wijze waarop wij een arbeidsongeschiktheidsverzekering adviseren. Belangrijk is dan om te weten wanneer er sprake is van een advies in de zin van de Wft. Van een advies is pas sprake wanneer gelijktijdig is voldaan aan de volgende 3 eisen: 

 • het moet gaan om een aanbeveling of advies
 • dit advies moet gericht zijn aan u als individuele werkgever met betrekking tot uw situatie
 • het advies moet betrekking hebben op een specifiek pensioen product van een specifieke verzekeraar

De vier fasen

Het adviestraject dat voldoet aan de WFT eisen bestaat uit 4 fasen te weten inventariseren, analyseren, adviseren en nazorg geven.

Fase 1 Inventariseren

In de fase van inventarisatie zijn wij wettelijk verplicht om bij u informatie in te winnen over:

 

 • Kennis en ervaring
 • De financiële positie
 • De doelstellingen
 • De risicobereidheid

 

Allemaal voor zover relevant voor het opstellen van het AOV advies. De AFM verwacht van ons dat wij in deze fase aandacht schenken aan alle relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van u. Ook mondeling verstrekte gegevens dienen wij, voor zover mogelijk, te controleren op juistheid en volledigheid. De AFM verwacht van ons als adviseur ook dat wij u in deze fase informeren over de voor u mogelijke gevolgen bij Arbeidsongeschiktheid in het algemeen.

Fase 2: Analyseren
In de analysefase vertalen wij de kenmerken van uw onderneming, de financiële positie, de doelstellingen, de risicobereidheid en kennis en ervaring inzake  arbeidsongeschiktheids-verzekeringen.

Fase 3: Advies uitbrengen
In deze fase geven wij aan welke oplossing, op basis van de verzamelde informatie, het beste aansluit bij uw situatie en wensen.

Fase 4: Nazorg geven
Nadat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten zullen wij u tijdens de looptijd van de verzekering ondersteunen. Hierover maken wij uiteraard de nodige afspraken en wordt u opgenomen in het abonnement systeem van MedFinD. 

Schematisch overzicht van het adviestraject

1 Inventarisatie

 • De bedrijfsstructuur
 • De financiële positie
 • De bedrijfsactiviteiten
 • De toekomstverwachtingen
 • Uw doelstellingen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
 • Is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanwezig?
 • Wat is uw risicobereidheid?
 • Hoe is uw kennis en ervaring met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

2 Analyse
Analyse van uw huidige situatie:

Wij beoordelen in deze analyse of de onderstaande gegevens conflicteren:

 • Uw doelstellingen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering,
 • De financiële positie
 • Wat is uw risicobereidheid ?
 • Hoe is uw kennis en ervaring met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ?

Indien dit het geval is zullen wij uw vragen uw doelstellingen te prioriteren. De door u verstrekte gegevens in de inventarisatie en de analyse van deze gegevens vormen de basis voor ons advies.

3 Adviseren
Op basis van de inventarisatie en analyse verstrekken wij u een advies rekening houdend met:

 

 • Uw doelstellingen met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Uw budget en financiële kader
 • Relevante Wet- en Regelgeving

 

Hierbij kijken wij uiteraard naar de volgende aspecten:

 

 • de hoogte van de verzekerde bedragen
 • Arbeidsongeschiktheidscriterium
 • Tariefvormen
 • Eigen risico termijn
 • Eindleeftijd van de verzekering
 • Overige polisvoorwaarden: contractsduur, termijnbetaling, indexatie, Premievrijstelling

 

4 Nazorg tijdens de looptijd

 • erwerking van de mutaties en het beantwoorden van al uw vragen en vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Jaarlijks checken of AOV verzekering nog in de pas loopt met uw inkomen.
 • Toepassen en checken van het verhogingsrecht
 • De ontwikkelingen binnen uw bedrijf bijhouden en u informeren indien aanpassing van de verzekering wenselijk of noodzakelijk is.
 • Informeren over de relevante wijzigingen in wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
© 2004 - 2013, MedFind, FinanciŽle Dienstverlening voor Medici